GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 179
Số lượt truy cập: 21144175
QUẢNG CÁO
THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 -2018 16/05/2018 10:41:42 SA
Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng bộ các cấp; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Trong năm 2017 - 2018 trường THCS Liên Thủy đã hoàn phấn đấu thành xuất sắc nhiệm vụ được giao có nhiều bước chuyển biến. Ban biên tập trân trong giới thiệu với các thày cô giáo và toàn thể các em học sinh thành tích tiêu biểu nhà trường trong năm học 2017 -2018.

A. KẾT QUẢ TẬP THỂ

- Trường THCS Liên Thủy  đạt danh hiệu:...........

- Thư viện: Xuất sắc  (Tải QĐ kèm theo)

B. KẾT QUẢ CÁ NHÂN

I. Đối với giáo viên

1.1. Kết quả thi GVDG cấp huyện ( QĐ khen thưởng )

 1718_NGO MINH KHANH CHI.jpg

GV: Ngô Minh Khánh Chi

GVGD: Môn Âm nhạc

 1718_LE THI LUYEN.jpg

GV: Lê Thị Luyến

GVGD: Môn Địa lí

 1718_NGUYEN THI THUY_GV LY.jpg

GV: Nguyễn Thị Thúy

GVGD: Môn Vật lí

1718_NGUYEN THI HUONG.jpg 

GV: Nguyễn Thị Hương

GVGD: Môn Ngữ Văn

1.2. Thành tích Bồi dưỡng HSG đạt giải

 

 1718_LE VAN BA.jpg

GV: Lê Văn Ba

Bồi dưỡng: KHKT cấp huyện

Giải: KK cấp huyện.

 1718_TRAN THI THOAN.jpg

GV: Trần Thị Thoan

Bồi dưỡng: Tin học 8 huyện

Giải ĐĐ: Ba (xếp thứ 5)

Giải CN: Nhì (01), Ba (01), KK (04)

 1718_DOAN THI PHUONG LOAN.jpg

GV: Đoàn Thị Phương Loan

Bồi dưỡng: Lịch Sử 8 huyện

Giải ĐĐ: Nhất (xếp thứ 1)

Giải CN: Ba (02), KK (01)

 1718_NGUYEN THI THUY_GV LY.jpg

GV: Nguyễn Thị Thúy

Bồi dưỡng: Vật lí 8 huyện

Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 7)

Giải CN: Nhì (01), KK (01)

 1718_HOANG THI MUI.jpg

GV: Hoàng Thị Mùi

Bồi dưỡng: Sinh học 8 huyện

Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 8)

Giải CN: Ba (01), KK (02)

 1718_NGUYEN THI DUYEN.jpg

GV: Nguyễn Thị Duyên

Bồi dưỡng: Toán 7 huyện

Giải ĐĐ: Ba (xếp thứ 5)

Giải CN: Ba (04), KK (03)

 1718_PHAM THI HANH.jpg

GV: Phạm Thị Hạnh

Bồi dưỡng: Anh 6 huyện

Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 9)

Giải CN: Nhì (1), Ba (1), KK (02).

 

II. Đối với học sinh

1. Thành tích HSG cấp huyện

1.1. Văn hóa

TT

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Giải CN

1

Mai

Hương

9A

OTE

Nhất

2

Lê Thị Hồng

Nhung

8C

OTE

KK

3

Đỗ Tiến

Đạt

8A

NCKHKT

KK

4

Nguyễn Thị Hoài

Thương

9A

NCKHKT

KK

5

Lê Thị

Hoài

8C

Lịch Sử

Ba

6

Hoàng Thị Hải

Yến

8A

Lịch Sử

Ba

7

Hoàng Thị Hương

8A

Lịch Sử

KK

8

Hoàng Văn

Thiên

8A

Tin học

KK

9

Lê Đức

Diện

8C

Tin học

Ba

10

Nguyễn Hoàng Khánh

Ly

8C

Tin học

KK

11

Trần Minh

Hải

8B

Tin học

KK

12

Nguyễn Thị

Châu

8A

Tin học

Ba

13

Nguyễn Thái

Hoàng

8B

Vật lí

Nhì

14

Đỗ Thùy

Dương

8A

Vật lí

KK

15

Hoàng Thị Tố

Uyên

8C

Sinh học

KK

16

Phạm Thị Tâm

Hiền

8B

Sinh học

Nhì

17

Nguyễn Thu

Hiền

8B

Sinh học

KK

18

Hoàng Văn

Hiếu

8C

Sinh học

KK

19

Hoàng Bảo

Nguyên

8A

Hóa học

KK

20

Hoàng Đức Nguyễn

Hoàng

6C

Toán 6

Ba

21

Nguyễn Thanh

Bảo

6A

Toán 6

KK

22

Nguyễn Xuân

Nghĩa

6C

Toán 6

KK

23

Trần Anh

6A

Toán 6

KK

24

Trần Hà Quang

6A

Văn 6

Nhì

25

Nguyễn Quang Anh

Tuấn

6A

Văn 6

KK

26

Nguyễn Thế

Hiển

6A

Anh 6

Nhì

27

Lê Thị Hải

Yến

6B

Anh 6

Ba

28

Võ Văn

Toàn

6B

Anh 6

KK

29

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

6A

Anh 6

KK

30

Đỗ Minh

Dũng

7B

Toán 7

Ba

31

Trần Dương

Hùng

7B

Toán 7

Ba

32

Lê Thị Ngọc

Minh

7C

Toán 7

Ba

33

Lê Thắng

Đức

7C

Toán 7

Ba

34

Nguyễn Văn

Định

7B

Toán 7

KK

35

Đỗ Xuân

Thắng

7B

Toán 7

KK

36

Lê Đình

Dương

7C

Toán 7

KK

37

Trần Thị Thùy

Dương

7C

Văn 7

Nhất

38

Trần Thị

Phương

7B

Văn 7

Ba

39

Phạm Quang Nguyệt

Ánh

7A

Văn 7

Ba

40

Mai Đỗ Bảo

Ngọc

7B

Văn 7

KK

41

Đỗ Văn

Tình

7A

Văn 7

KK

42

Phan Thị

Linh

7C

Văn 7

KK

43

Nguyễn Thị

Thương

7A

Văn 7

KK

44

Hoàng Xuyến

Chi

7A

Anh 7

KK

45

Nguyễn Vũ Thu

Hoài

7C

Anh 7

KK

46

Lê Nguyễn Trúc

Anh

7B

Anh 7

KK

1.2. Năng Khiếu: Đồng đội thứ 9/29 toàn huyện.

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải huyện

Nội dung thi

1

Hoàng Quảng Đại

9B

Ba

Chạy 100m nam

2

Hoàng Quảng Đại

9B

Nhất

Chạy 200m nam

3

Đỗ Thị Minh Tâm

7B

Nhất

Bơi 50m TD nữ 12-13

4

Đỗ Thị Minh Tâm

7B

Nhì

Bơi 100m TD nữ 12-13

5

Lê Thế Tĩnh

7C

Ba

Bơi 100m E nam 12-13

6

Lê Văn Phúc

8B

Ba

Bơi 50m TD nam 14-15

7

Hoàng Thị Minh Ánh

9C

Nhất

Bơi 100m TD nữ 14-15

8

Hoàng Thị Minh Ánh

9C

Nhất

Bơi 50m N nữ 14-15

9

Phan Thị Mỹ Linh

8C

Nhì

Bơi 50m E nữ 14-15

10

Phan Thị Mỹ Linh

8C

Nhì

Bơi 100m E nữ 14-15

11

Nguyễn Thế Hiển

6A

Ba

Cầu lông Đôi nam 12-13

12

Trần Nguyên Phương

7B

Ba

Cầu lông Đôi nam 12-13

13

Nguyễn Xuân Nghĩa

6C

Nhì

Cờ vua nam 12-13

14

Lê Nguyễn Trúc Anh

7B

Ba

Cờ vua nữ 12-13

2. Thành tích cấp tỉnh

2.1. Giải HSG văn hóa cấp tỉnh ( QĐ khen thưởng )

1718_NGUYEN VAN QUYEN 9C_TIN (1).jpg 

HS: Nguyễn Văn Quyền- Lớp 9C

Môn: Tin học

Giải: Nhất

1718_TRAN THI THUY NGAN  9C_VAN.jpg 

HS: Trần Thị Thúy Ngân- Lớp 9C

Môn: Ngữ văn

Giải: Nhì

 1718_NGUYEN THI HOAI THUONG 9A_DIA.jpg

HS: Nguyễn Thị Hoài Thương- Lớp 9A

Môn: Địa lí

Giải: Nhì

 1718_MAI HUONG 9A_ANH (1).jpg

HS: Mai Hương - Lớp 9A

Môn: Tiếng Anh

Giải: Ba

 1718_NGUYEN THI NGA 9B_TOAN.jpg

HS: Nguyễn Thị Nga- Lớp 9B

Môn: Toán

Giải: KK

 1718_LE THI HONG HOA 9C_VAN.jpg

HS: Lê Thị Hồng Hoa- Lớp 9C

Môn: Ngữ văn

Giải: KK

 1718_NGUYEN THI PHUONG LINH 9C_SINH.jpg

HS: Nguyễn Thị Phương Linh- Lớp 9C

Môn: Sinh học

Giải: KK

2.2. Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh ( QĐ khen thưởng)

 1718_PHAN THI MY LINH 8C-BL.jpg

HS: Phan Thị Mỹ Linh- Lớp 8C

Nhất : Bơi 100m Ếch nữ

Nhì : Bơi 50m Ếch nữ

 1718_DO THI MINH TAM 7B_BL (1).jpg

HS: Đỗ Thị Minh Tâm- Lớp 7B

Ba : Bơi 50m Tự do nữ

Ba : Bơi 100m Tự do nữ

 1718_HOANG THI MINH ANH 9C_BL (1).jpg

HS: Hoàng Thị Minh Ánh- Lớp 9C

Nhì : Bơi 50m TD nữ

Ba : Bơi 50m Ngữa nữ

 1718_HOANG QUANG DAI 9B_DK.jpg

HS: Hoàng Quảng Đại- Lớp 9B

HCV : Chạy TS 100m

 1718_NGUYEN VAN NGHIA 6B_CO VUA.jpg

HS: Nguyễn Văn Nghĩa - Lớp 6C

HCB : Cờ vua 12-13 (cá nhân)

HCB : Cờ vua 12-13 (Đồng đội)

3. Thành tích cấp Quốc Gia

3.1. HKPĐ (hè 2017):

 

HS: Đoàn Thị Khánh Ly- Lớp 9C

HCB : Bơi 4x50m TD

HCĐ : Bơi 50m Ếch nữ

HCĐ : Bơi 100m Ếch nữ

 1718_LE VAN PHUC 8B -BL.jpg

HS: Lê Văn Phúc - Lớp 8B

HCĐ: Bơi 4x50m TD nam

 1718_PHAN THI MY LINH 8C-BL.jpg

HS: Phan Thị Mỹ Linh- Lớp 8C

HCB : Bơi 50m Ếch nữ

HCB : Bơi 100m Ếch nữ

HCB : Bơi 4x50m TD

3.2. Các cuộc thi trên mạng (cá nhân tự thi theo Cụm Kiến Giang)

 1718_NGUYEN THI NGA 9B_TOAN.jpg

HS: Nguyễn Thị Nga - Lớp 9B

GTQM : Đồng

 

HS: Mai Thị Thanh Huyền - Lớp 9A

GTQM : Đồng

 

HS: Lê Nhật Tân - Lớp 9A

GTQM : KK

 

HS: Hoàng Mai Hiếu - Lớp 9A

VLQM : Bạc

 

BBT THCS LIÊN THỦY

 

 

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Văn Minh
Lê Văn Minh
Võ Mạnh Khương
Võ Mạnh Khương
Quản trị
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883695 - Email: thcs_lienthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com