GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 267
Số lượt truy cập: 21144175
QUẢNG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên thủ tục hành chính Download mẫu đơn
Nghị định 176/2013/ND-CP Về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực T tế (có hút thuốc lá)
Luật số 09/2012/QH13 Luật Phòng chống tác hai của thuốc lá (hiệu lực 01/4/2013)
Nghị định số 56/2017/NĐ-CP Quy một số chi tiết về Luật trẻ em năm 2016
Luật Trẻ em năm 2016 (có hiệu lực 01/6/2017)
Luật khí tượng và Thủy văn
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 80-QH 13)
Luật Căn cước công dân luật số 59/2014/QH13
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính
DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ SỮA ĐỔI
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM
LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VÀ NGHỊ ĐINH 43/2014/NĐ-CP VỀ HD THI HÀNH LUẬT ĐÂT ĐAI
LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 2013 VÀ NGHỊ ĐINH 64/2014/NĐ-CP VỀ HD THI HANH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
HIẾN PHÁP NĂM 2013
TT_17_quy_dinh_ve_day_them_hoc_them
Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục.
TT số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.
LUẬT THANH TRA NĂM 2010
Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
THÔNG TƯ Số: 23/2012/TT-BCAQUY ĐỊNH VỀ KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2013
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
LUẬT THỦ ĐÔ
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 CỦA QUỐC HỘI KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11 NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 1992
LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10, SỐ 73/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHỀNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA QUỐC HỘI SỐ 01/2007/QH12 NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2007
LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 04/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007[1] 2 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Văn Minh
Lê Văn Minh
Võ Mạnh Khương
Võ Mạnh Khương
Quản trị
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883695 - Email: thcs_lienthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com