GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 300
Số lượt truy cập: 21144175
QUẢNG CÁO
CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 16/09/2020 7:22:45 SA

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS LIÊN THỦY

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

ĐVT: Đồng

TT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Thực hiện 6 tháng đầu năm

So sánh (%)

DT/TH

I

Tổng số thu. Chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

120.000.000

69.120.000

57,6

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

69.120.000

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

0

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.369.000.000

1.673.816.233

49,7

1

Chi phí quản lý hành chính

3.369.000.000

1.673.816.233

49,7

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

3.304.000.000

1.608.816.233

48,7

1.2

Kinh phí không thự hiện chế độ tự chủ

65.000.000

65.000.000

100

 

          Liên Thủy, ngày 02 tháng 7 năm 2020

                  Hiệu trưởng

                                                                                                                          (đã ký)

                                 Lê Văn Minh


TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Văn Minh
Lê Văn Minh
Võ Mạnh Khương
Võ Mạnh Khương
Quản trị
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883695 - Email: thcs_lienthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com