GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 285
Số lượt truy cập: 21144175
QUẢNG CÁO
THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 -2017 18/04/2017 11:49:50 CH
Năm học 2016 - 2017, toàn ngành tiếp tục triển khai thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Triển khai thực Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Năm học tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng bộ các cấp; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 để tiếp tục chủ động "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo" nhằm góp phần đào tạo thế hệ trẻ huyện nhà phát triển toàn diện, "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước";  phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt yếu kém, bất cập của nhà trường trong năm học 2015- 2016 trong năm học 2016 - 2017 trường THCS Liên Thủy đã hoàn phấn đấu thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Ban biên tập trân trong giới thiệu với các thày cô giáo và toàn thể các em học sinh thành tích tiêu biểu nhà trường trong năm học 2016 -2017.

A. KẾT QUẢ TẬP THỂ

- Trường THCS Liên Thủy  đạt danh hiệu: Tập thể Lao động Xuất sắc cấp tỉnh ( Tải QĐ tại đây )

B. KẾT QUẢ CÁ NHÂN

I. Đối với giáo viên

1.1. Kết quả thi GVDG cấp huyện ( QĐ khen thưởng )

 

GV: Nguyễn Thị Hà

GVGD: Môn Ngữ Văn

1.2. Kết quả thi GVDG cấp tỉnh: ( QĐ khen thưởng )

 

GV: Nguyễn Thị Hà

GVGD: Môn Ngữ Văn (Đạt giải Ba)

 TD16.17_09.jpg

GV: Võ Mạnh Khương

GVGD: Môn Toán

1.3. Thành tích Bồi dưỡng HSG đạt giải

 

 

GV: Hoàng Thị Mùi

Bồi dưỡng: KHKT

Giải: Nhì cấp huyện, KK cấp tỉnh

TD16.17_10.jpg 

GV: Nguyễn Thị Hiếu

Bồi dưỡng: IOE 8 cấp huyện

Giải ĐĐ: Nhì (xếp thứ 3)

Giải CN: Nhất (01); Ba (07), KK (06)

TD16.17_07.jpg 

GV: Phạm Thị Hạnh

1. Bồi dưỡng: IOE 7 cấp huyện

Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 7)

Giải CN: Nhì (01), Ba (02), KK (07)

2. Bồi dưỡng: ANH 7 cấp huyện

Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 10)

Giải CN: Nhì (01), Ba (01), KK (37)

 TD16.17_16.jpg

GV: Hồ Thị Phương Lan

Bồi dưỡng: GTQM Toán TA cấp huyện

Giải ĐĐ: Ba (xếp thứ 5)

Giải CN: Ba (02)

TD16.17_20.jpg 

GV: Nguyễn Thị Thúy

1. Bồi dưỡng: VẬT LÍ QM 9 huyện

Giải ĐĐ: Nhì (xếp thứ 2)

Giải CN: Nhì (01), Ba (02), KK (01)

2. Bồi dưỡng: VẬT LÍ 8 huyện

Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 10)

Giải CN: Ba (02)

 

GV: Võ Thị Thanh Hướng

Bồi dưỡng: SINH HỌC 8 huyện

Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 10)

Giải CN: KK (03)

 TD16.17_08.jpg

GV: Trần Thị Thoan

Bồi dưỡng: TIN HỌC 8 huyện

Giải ĐĐ: Ba (xếp thứ 5)

Giải CN: Ba (01), KK (02)

 TD16.17_06.jpg

GV: Bùi Thị Ngọc Châu

Bồi dưỡng: ĐỊA LÍ 8 huyện

Giải ĐĐ: Nhì (xếp thứ 2)

Giải CN: Nhì (01), Ba (01), KK (01)

 TD16.17_09.jpg

GV: Võ Mạnh Khương

Bồi dưỡng: GTQM TV 8 huyện

Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 7)

Giải CN: Ba (02), KK (06)

 


TD16.17_15.jpg

GV: Nguyễn Thị Duyên

Bồi dưỡng: TOÁN 7 huyện

Giải ĐĐ: NHì (xếp thứ 2)

Giải CN: Nhì (03), Ba (05), KK (02)

 TD16.17_18.jpg

GV: Nguyễn Ngọc Sơn

Bồi dưỡng: TOÁN 6 huyện

Giải ĐĐ: Ba (xếp thứ 4)

Giải CN: Nhì (01), Ba (02), KK (04)

TD16.17_19.jpg 

GV: Nguyễn Thị Hà B

Bồi dưỡng: N. VĂN 6 huyện

Giải ĐĐ: KK(xếp thứ 9)

Giải CN: Nhì (01), Ba (02), KK (03)

 TD16.17_17.jpg

GV: Trần Thị Kim Nhung

Bồi dưỡng: ANH 6 huyện

Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 9)

Giải CN: Nhì (01), Ba (01), KK (02)

 II. Đối học sinh

1. Thành tích cấp huyện

TT

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Giải CN

1

Nguyễn Thị Minh

Hằng

9A

NCKHKT

KK

2

Nguyễn Thanh

Phước

9A

NCKHKT

KK

3

Nguyễn Thị Lan

Nhi

9A

OTE

KK

4

Mai

Hương

8A

OTE

Nhì

5

Nguyễn Thị Lan

Nhi

9A

IOE 9

Nhì

6

Mai

Hương

8A

IOE 9

Ba

7

Mai Thị Thanh

Huyền

8A

IOE 9

Ba

8

Đỗ Thị Minh

Tâm

9A

IOE 9

KK

9

Nguyễn Minh

Tâm

9A

IOE 9

KK

10

Lê Thị Quỳnh

Như

9C

IOE 9

KK

11

Mai

Hương

8A

IOE 8

Nhất

12

Lê Thị Hồng

Nhung

7D

IOE 8

Ba

13

Mai Thị Thanh

Huyền

8A

IOE 8

Ba

14

Nguyễn Thái

Hoàng

7A

IOE 8

Ba

15

Nguyễn Thị Hoài

Thương

8A

IOE 8

Ba

16

Trần Nguyễn Anh

Thư

8A

IOE 8

Ba

17

Nguyễn Thị Phương

Linh

8C

IOE 8

Ba

18

Đoàn Thị Kiều

Trinh

8C

IOE 8

Ba

19

Đỗ Diệu

Linh

8A

IOE 8

KK

20

Lê Nhật

Tân

8A

IOE 8

KK

21

Hoàng Văn

Thiên

7A

IOE 8

KK

22

Nguyễn Thị

Nga

8B

IOE 8

KK

23

Đỗ Thị Khánh

Hòa

8A

IOE 8

KK

24

Phan Trần Tiến

Đạt

8C

IOE 8

KK

25

Lê Thị Hồng

Nhung

7D

IOE 7

Nhì

26

Nguyễn Thái

Hoàng

7A

IOE 7

Ba

27

Mai Nhật

Lệ

7B

IOE 7

Ba

28

Lê Khánh

Linh

7A

IOE 7

KK

29

Phạm Thị Tâm

Hiền

7D

IOE 7

KK

30

Hoàng Văn

Thiên

7A

IOE 7

KK

31

Lê Đức

Diện

7D

IOE 7

KK

32

Ngô Quốc

Anh

7D

IOE 7

KK

33

Hoàng Thị Tố

Uyên

7C

IOE 7

KK

34

Nguyễn Thị Hoài

Phương

7A

IOE 7

KK

35

Nguyễn Thị Phương

Linh

8C

T.TANH8

Ba

36

Mai Thị Thanh

Huyền

8A

T.TANH8

Ba

37

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

9A

VẬT LÍ 9

Nhì

38

Nguyễn Minh

Tâm

9A

VẬT LÍ 9

Ba

39

Lê Thành

Long

9A

VẬT LÍ 9

Ba

40

Lê Đình

Tịnh

9C

VẬT LÍ 9

KK

41

Mai Thị Thanh

Huyền

8A

GTQMTV8

Ba

42

Phan Trần Tiến

Đạt

8C

GTQMTV8

Ba

43

Nguyễn Văn

Quyền

8C

GTQMTV8

KK

44

Nguyễn Tiến

Mạnh

8B

GTQMTV8

KK

45

Hoàng Mai

Hiếu

8A

GTQMTV8

KK

46

Nguyễn Thị Phương

Linh

8C

GTQMTV8

KK

47

Nguyễn Thị

Nga

8B

GTQMTV8

KK

48

Nguyễn Quang

Huy

8B

GTQMTV8

KK

49

Đỗ Bá

Nha

9A

GTQMTV9

Nhì

50

Nguyễn Minh

Tâm

9A

GTQMTV9

Ba

51

Đỗ Thị Minh

Tâm

9A

GTQMTV9

KK

52

Nguyễn Thị Minh

Hằng

9A

GTQMTV9

KK

53

Mai Xuân

Dũng

9A

GTQMTV9

KK

54

Nguyễn Văn

Quyền

8C

TIN 8

Ba

55

Nguyễn Thị Ngọc

Như

8B

TIN 8

KK

56

Đỗ Thu

Hương

8A

TIN 8

KK

57

Nguyễn Thị Phương

Linh

8C

SINH 8

KK

58

Nguyễn Thị  Mai

Chi

8C

SINH 8

KK

59

Nguyễn Minh

Ánh

8A

SINH 8

KK

60

Hoàng Đình

Thăng

8B

LÍ 8

Ba

61

Hoàng Mai

Hiếu

8A

LÍ 8

Ba

62

Nguyễn Tiến

Mạnh

8B

HÓA 8

KK

63

Lê Thị

Đào

8C

ĐỊA 8

Nhì

64

Nguyễn Thị Hoài

Thương

8A

ĐỊA 8

Ba

65

Lê Thị Thu

Hoài

8C

ĐỊA 8

KK

66

Hoàng Thị

Hậu

8C

SỬ 8

KK

67

Nguyễn Thị Kim

Nhan

8C

SỬ 8

KK

68

Nguyễn Thị

Cảnh

7C

VĂN 7

Nhì

69

Nguyễn Thuý  Diệu

7A

VĂN 7

KK

70

Đỗ Thị Hồng

Hoa

7A

VĂN 7

KK

71

Lê Thị Hồng

Nhung

7D

ANH 7

Nhì

72

Phạm Thị Tâm

Hiền

7D

ANH 7

Ba

73

Lê Thị

Hoài

7D

ANH 7

KK

74

Ngô Quốc

Anh

7D

ANH 7

KK

75

Hoàng Thị Tố

Uyên

7C

ANH 7

KK

76

Lê Quốc

Thắng

7D

TOÁN 7

Nhì

77

Mai Nhật

Lệ

7B

TOÁN 7

Nhì

78

Đỗ Thị Thùy

Dương

7A

TOÁN 7

Nhì

79

Đỗ Tiến

Đạt

7A

TOÁN 7

Ba

80

Võ Trường

Sơn

7A

TOÁN 7

Ba

81

Lê Khánh

Linh

7A

TOÁN 7

Ba

82

Nguyễn Văn

Tiến

7A

TOÁN 7

Ba

83

Nguyễn Thái

Hoàng

7A

TOÁN 7

Ba

84

Nguyễn Hoàng Khánh

Linh

7A

TOÁN 7

KK

85

Nguyễn Đức

Nhân

7A

TOÁN 7

KK

86

Hoàng Xuyến

Chi

6A

ANH 6

Nhì

87

Nguyễn Vũ Thu

Hoài

6C

ANH 6

Ba

88

Lê Nguyễn Trúc

Anh

6B

ANH 6

KK

89

Lê Thị Ngọc

Thi

6C

ANH 6

KK

90

Nguyễn Văn

Định

6B

TOÁN 6

Nhì

91

Lê Thị Ngọc

Minh

6C

TOÁN 6